Rozmowa z Ewą Sidorek – Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk

 

Dziś rozpoczyna się rok szkolny 2015/2016. Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Zespole Szkół nr 9 na Osiedlu Północ, gdzie wybudowano nowy kompleks boisk szkolnych. Ten rok szkolny będzie wyjątkowy dla wszystkich suwalskich sześciolatków, które zasiądą w szkolnych ławkach.

– Nie wszystkie suwalskie sześciolatki pójdą do szkoły bo 139 pośród nich, zgodnie z prawem na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  otrzymała odroczenie realizacji obowiązku szkolnego. Te dzieci trafią do przedszkoli bądź do oddziałów przedszkolnych. W Suwałkach w roku szkolnym 2015/2016 do klas pierwszych będzie uczęszczało 1 047 uczniów, w tym 641 sześciolatków.

 

Jak suwalskie szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

– Do tej zmiany suwalski samorząd przygotowywał się od kilku lat. Realizowaliśmy program „Mam 6 lat. Idę do szkoły”, który będzie kontynuowany pod nazwą „A ja lubię chodzić do szkoły”. Dodatkowo zostaną zorganizowane m.in. zajęcia logopedyczne, szachowe i gimnastyka korekcyjna. Ponadto pierwszoklasiści, podobnie jak ich koledzy z klas drugich, z szkół podstawowych numer: 2,4,5,6,7 i 10 będą uczestniczyć w rządowym programie Mały Mistrz poprawiającym sprawność fizyczną. Dobra wiadomość dla rodziców pierwszoklasistów oraz uczniów klas drugich szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów. Ich dzieci otrzymają bezpłatne podręczniki. Natomiast w ramach programu „Wyprawka szkolna” uczniowie klas trzecich szkól podstawowych oraz uczniowie klas czwartych techników, w rodzinach których kryterium dochodowe wynosi do 574 zł na osobę, mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup podręczników, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych (upośledzenie umiarkowane, znaczne lub sprzężone) mogą ubiegać się o pomoc na zakup materiałów edukacyjnych. Niezależnie od kryterium dochodowego w ramach tego programu o pomoc mogą ubiegać się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wystarczy do 15 września złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał i można będzie otrzymać zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych. Także do 15 września do dyrektora szkoły można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

 

Czy w szkołach podstawowych będą organizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pozostałych klas?

– Wszyscy drugoklasiści będą uczestniczyć w miejskim programie „Aktywny Suwalczanin”, który ma zachęcać do zdobywania nowych umiejętności ruchowych. Natomiast uczniowie klas drugich, w których uczą się sześciolatkowie z lat poprzednich, będą dodatkowo realizować zajęcia m.in. artystyczne, korekcyjne i logopedyczne. Z kolei wszyscy trzecioklasiści, po raz kolejny będą uczyć się pływać w ramach programu „Umiem pływać”.

 

A czy suwalskie podstawówki dodatkowo pomogą uczniom klas VI w przygotowaniu się do sprawdzianu?

– Tak. W suwalskich szkołach podstawowych i gimnazjach będzie kontynuowany program „ Sprawdzian i egzamin – dam radę”. Łącznie już od września z około 3 tysięcy dodatkowych zajęć skorzysta 642 szóstoklasistów i 603 uczniów klas trzecich gimnazjów. Chcemy by uczniowie suwalskich szkół jak najlepiej przygotowali się do egzaminów zewnętrznych.

 

W poprzednim roku szkolnym z tymi wynikami nie było najlepiej.

– I tutaj nie zgodzę się z tą opinią. Oczywiście wyniki były różne w różnych szkołach, ale w suwalskich szkołach dzieje się coraz lepiej. W ostatnim roku szkolnym mieliśmy więcej laureatów wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie suwalskich szkół zajmują coraz wyższe lokaty w sportowej rywalizacji w województwie. Nic dziwnego, że od września aż 148 uczniów (tyle samo, co w roku poprzednim) suwalskich szkół otrzyma stypendia Prezydenta Miasta Suwałk za wyniki w nauce i sporcie. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom suwalskich szkół i placówek oświatowych, którzy przyczynili się do tego.

W latach poprzednich sprawdził się program „Matura klucz do sukcesu” przygotowujący do egzaminów maturalnych. A zatem będziemy go kontynuowali. Od września do kwietnia 841 maturzystów z liceów i techników skorzysta z prawie 2900 godzin zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie drugich klas gimnazjów nadal będą realizować program nauki udzielania pierwszej pomocy. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Szczególnie zależy nam na pobudzeniu aktywności uczniów. Od tego roku rozpoczynamy realizację programu „Rozwijamy nasze pasje”. Młodzież będzie mogła ubiegać się o pieniądze na realizację małych projektów o wartości do 5 tys. złotych. Od września w suwalskich szkołach zatrudnione będą też pomoce nauczyciela w szkołach podstawowych i oddziałach integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Dużo tego, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o najmłodszych.

– Tutaj same dobre wiadomości. Są jeszcze wolne miejsca w niektórych przedszkolach prowadzonych przez samorząd. Więcej jest też miejsc w żłobkach. Teraz w samorządowym żłobku jest 114 miejsc, czyli o 18 więcej niż przed rokiem. Myślimy już o utworzeniu nowych grup żłobkowych. Przedszkolakom proponujemy miesięcznie prawie 600 godzin zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, ruchowych, logopedycznych i z rytmiki. Tak jak w roku poprzednim będziemy finansować dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków z języka angielskiego. Będziemy też kontynuować program „Aby język giętki…”, w którym na terenie przedszkoli, szkół i poradni będzie zorganizowanych 1 050 godzin zajęć logopedycznych.

 

Od 1 września rozpoczną pracę nowi dyrektorzy w suwalskich szkołach.

– Tak, ale są to nauczyciele, którzy bardzo dobrze znają swoje szkoły i gwarantują stabilne ich funkcjonowanie. Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 została Joanna Krynicka, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych jest Anna Musiałowicz, a obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 9 pełni Ewa Żynda. Zależy nam na spokojnej pracy suwalskich szkół i placówek oświatowych bo dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, dbałość o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta. Zrobiliśmy w miarę swoich możliwości wszystko, żeby nadchodzący rok szkolny był wypełniony rzetelną nauką dla uczniów oraz spokojną pracą dla nauczycieli oraz wszystkich pracowników suwalskiej oświaty.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji oraz obsługi suwalskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych życzę, by nadchodzący rok szkolny był jeszcze lepszy niż poprzedni.

 

Dziękuję za rozmowę

 

W suwalskich szkołach nowy rok szkolny rozpocznie 11 725 uczniów, to o 117 mniej niż przed rokiem. W roku szkolnym 2015/2016 w Suwałkach będzie:

– 1 390 przedszkolaków,

– 4 980 uczniów szkół podstawowych,

– 1 955 gimnazjalistów,

– 3 213 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rok szkolny rozpoczyna też 1 218 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.