Przygotowania do roku szkolnego

Przygotowania do roku szkolnego

RynkowskiO rozpoczynającym się roku szkolnym w suwalskich szkołach rozmawiamy z Romanem Rynkowskim zastępcą prezydenta Miasta Suwałk odpowiedzialnym za sprawy oświaty w mieście.

– Ilu uczniów rozpocznie naukę w roku szkolnym 2022/2023? Ilu nauczycieli otoczy ich opieką?
– Dane dotyczące zarówno liczby nauczycieli, jak i uczniów są jeszcze niepełne ze względu na migrację, powroty z zagranicy czy inne czynniki, które wpływają na późne zgłaszanie uczniów do szkół. Niewiadomą jest również liczba dzieci i młodzieży z Ukrainy, które trafią do suwalskich szkół i placówek. W tym przypadku głównie za sprawą bardzo późnego, ponieważ dopiero 18 sierpnia, wydania przepisów dotyczących zasad kształcenia tych uczniów w kolejnym roku szkolnym Rozpoczynający się rok szkolny 2022/2023 jest z kilku powodów wyjątkowy. Przede wszystkim ze względu na bardzo dobry nabór do szkół ponadpodstawowych. Zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych było tak duże, że musieliśmy tworzyć dodatkowe oddziały w liczbie 9. Najpopularniejsze były II i III Liceum Ogólnokształcące, w których musieliśmy utworzyć po dwie dodatkowe klasy, a i tak mamy tam oddziały, w których najniższy wynik wynosi ponad 150 punktów na 200 możliwych do uzyskania. Duża liczba absolwentów klas ósmych jest z jednej strony wynikiem bardzo dobrej opinii o suwalskich szkołach ponadpodstawowych, z drugiej kumulacją roczników, ponieważ szkoły podstawowe kończyli zarówno ci z uczniów, którzy rozpoczęli edukację jako sześciolatkowie, jak i siedmiolatkowie. Szacunkowo w naszych placówkach rozpocznie naukę 12132 uczniów. W tym 1590 w przedszkolach, 6270 w szkołach podstawowych, 4078 w szkołach ponadpodstawowych i 194 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Będzie ich ponad czterystu więcej niż w roku ubiegłym. Pracować z nimi będzie 1250 nauczycieli, o 27 więcej niż w roku szkolnym 2021/2022.

– Czym będzie różnił się ten rok szkolny od poprzednich?
– Oświata nie lubi zmian, ale w tej branży jedno jest pewne, czyli właśnie zmiany. W nowym roku szkolnym zmieniają się diametralnie zasady awansu zawodowego nauczycieli oraz ich wynagrodzenia, wraca jedna „godzina karciana”, którą pracownicy pedagogiczni powinni poświęcić w szkole uczniom i rodzicom. Szkoły i placówki zmierzą się także z zapewnieniem wystandaryzowanej pomocy psychologicznej, a liczba etatów pomocy będzie zależeć od ilości uczniów. W szkołach ponadpodstawowych pojawi się także nowy przedmiot historia i teraźniejszość, czyli słynny HiT. Każda z tych zmian wymaga od dyrektorów i nauczycieli szczególnej uwagi. Wprawdzie niektóre nowe rozwiązania nie są wcale tak nowe i w rzeczywistości szkolnej już wcześniej funkcjonowały, jak choćby „godzina karciana”. Pomimo tego ich wprowadzenie wymaga istotnej zmiany funkcjonowania szkolnej rzeczywistości.
W Suwałkach nie mamy natomiast większych problemów z zapewnieniem koniecznej kadry nauczycielskiej. Wprawdzie aż 38 nauczycieli zdecydowało się na odejście na emeryturę, ale niedobory odczuwają głównie szkoły zawodowe w zakresie kształcenia zawodowego. Nie jest to problem nowy, ponieważ braki nauczycieli przedmiotów zawodowych występują od lat. Niepokojąca jest natomiast niewielka liczba młodych nauczycieli w suwalskich szkołach, ponieważ z biegiem lat może się to przełożyć na problemy kadrowe.

– Wakacje wykorzystywane są w szkołach na remonty. Czy baza szkół będzie gotowa na przyjęcie uczniów 1 września?
– Większe i mniejsze prace trwają praktycznie w każdej suwalskiej szkole. To wielka zasługa dyrektorów oraz pracowników szkół, którzy często wykonują większość prac. Największy zakres prac został natomiast zaplanowany w związku z renowacją elewacji I Liceum Ogólnokształcącego. Budynek tej szkoły jest zabytkowy i to był zapewne powód trudności ze znalezieniem wykonawcy robót. Ostatecznie, po powtórzeniu procedury przetargowej, wykonawca się znalazł. Niestety w związku z przeciągającymi się przetargami, roboty zakończą się zapewne jesienią. Ich koszt to ponad 1 mln zł.

– Ten rok jest wyjątkowy także jeżeli chodzi o modernizacje bazy sportowej szkół. Gdzie toczą się remonty i czy uda się je wykonać w tym roku i ile będą kosztowały?
– Najbardziej zaawansowane są remonty boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7. Tam prace, które kosztowały prawie 3 mln zł, są już w zasadzie na ukończeniu i w najbliższym czasie uczniowie będą mogli z boisk korzystać. Roboty budowlane prowadzone są także w Szkole Podstawowej nr 5. Tam za prawie 20 mln złzostanie gruntownie zmodernizowany stadion przyszkolny oraz cały blok sportowy. Taki zakres pracy wymaga dużo więcej czasu i w związku z tym uczniowie skorzystają najpewniej z nowych obiektów sportowych dopiero w 2023 roku. Trwają także przygotowania do modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej nr 10. Prace wycenione na 16,5 mln zł zakończą się prawdopodobnie w 2024 roku.

– Czego chciałby Pan życzyć nauczycielom i uczniom w nowym roku szkolnym?
– Przede wszystkim spokoju i stabilizacji. Ostatnie lata z pandemią, wojną na Ukrainie oraz ciągłymi zmianami w systemie oświaty nie były pod tym względem korzystne. To zaś destabilizowało cały szkolny system. Oprócz tego satysfakcji i dumy z własnych osiągnięć oraz przynależności do suwalskiej społeczności oświatowej.

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2002/2003 odbędzie się 1 września 2022 r o godz. 9 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego

Top