Rok od wybuchu wojny

Rok od wybuchu wojny

24 lutego 2022r. dla całego świata, a zwłaszcza dla ludności ukraińskiej to tragiczna data związana z rosyjską agresją na ten kraj. W ramach otuchy i wyrażenia solidarności Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk odbył wideorozmowę z ukraińskim partnerem Merem Tarnopola Serhiy Nadalem. Rozmowa dotyczyła kontynuacji współpracy ale też informacji jak Miasto Suwałki wsparło w ostatnich 365 dniach ludność ukraińską, która dotarła do nas.

– To był dla nas wszystkich wstrząsający moment, kiedy rok temu Was obudziły bomby, a nas komunikaty medialne mówiące o rosyjskim ataku. Do dziś przeżywamy to razem z Wami oglądając codzienne doniesienia z frontu, a nasza solidarność i chęć pomocy pozostaje niezmienna. Z budżetu naszego miasta wyasygnowaliśmy ponad 225.000 zł na pomoc humanitarną i materialną dla Tarnopola  – mówił w trakcie rozmowy Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Podziwiamy Wasz naród, wasza determinację. Jesteście dzielnym narodem – podsumował Prezydent Suwałk.

W spotkaniu wziął również udział Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej.

Serhiy Nadal, Mer Tarnopola opowiedział co dzieje się obecnie na Ukrainie ale też w ich mieście.

 Staramy się żyć i pracować normalnie na ile to jest możliwe. Sytuacja  w naszym kraju nie pozostaje bez znaczenia dla naszego miasta. Na Tarnopol nie spadły żadne bomby ale ciągły ostrzał infrastruktury krytycznej powoduje również i problemy u nas. Są braki w dostawie prądu czy wody. Mamy wielu uchodźców i rannych żołnierzy – mówił Mer Tarnopola.

Przez ostatnie 365 dni działalność administracyjna naszego kraju stanęła przed nowym, olbrzymim wyzwaniem – pomocą dla ludności ukraińskiej. To samo dotyczyło również pracy suwalskiego samorządu.

Zaraz po wybuchu wojny w Hali Sportowo – Widowiskowej Suwałki Arena zorganizowano Miejski Punkt Zbiórki i magazyn do zbiórki darów na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom. Przy segregacji darów brali udział pracownicy OSIR przy wsparciu wolontariuszy. Przygotowano w sumie 110 palet z darami.

Kolejnym istotnym działaniem było przyjęcie i zakwaterowanie uchodźców.  Pierwsze osoby do Suwałk przybyły już 27 lutego 2022 r. Do 15 lutego 2023 roku tylko w Hostelu Wigry uchodźcom udzielono 16446 osobonoclegów z pełnym wyżywieniem (187 osób). Zakwaterowanie uchodźców w Hostelu trwa nadal.

Od 11 marca 2022r. do przyjęcia uchodźców przystosowano Halę Sportową (punkt recepcyjny) przy ul. Wojska Polskiego 2. Przygotowano 200 miejsc noclegowych (duża hala), plac zabaw dla dzieci (mała hala), stołówkę, dodatkową jadalnię i punkt informacyjny. Udzielono tam pomocy dla 1597 osób.

W sumie we wszystkich punktach recepcyjnych, które znalazły się na terenie Suwałk udzielono pomocy dla 2414 osób. Dodać należy do tej liczby ponad 1000 osób, którym udzielono pomocy w transporcie z Suwałk do krajów nadbałtyckich. To wszystko pochłonęło kwotę 4 606.763,17zł.

W ramach upływu czasu doszły kolejne obowiązki. Między innymi te związane z rejestracją uchodźców na terenie kraju poprzez nadanie numerów PESEL W Suwałkach nadano ich w sumie 1461.

Nowe zadania miał również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który udzielił łącznej pomocy na kwotę 4 401.676,90 zł. Były to między innymi wypłaty jednorazowego dodatku 300 zł, wypłata świadczeń pieniężnych dla osób, które w sowich domach zakwaterowały Ukraińców, a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

Dzieci z Ukrainy, które trafiły do Suwałk musiały jak najszybciej dostosować się do systemu oświatowego w Polsce. Aktualnie w suwalskich szkołach mamy 336 uczniów (w przedszkolach 67 dzieci, w szkołach podstawowych 229 uczniów, w szkołach ponadpodstawowych 40 uczniów). Miasto Suwałki otrzymało 3 089.238,00 zł na zadania oświatowe związane z Ukrainą.

Nie można zapominać o olbrzymiej roli jaką odegrali wolontariusze czy zwykli mieszkańcy Miasta. Tej pomocy nie da się policzyć, a była ona ogromna.

Top