Rok Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Rok Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Na zgodny wniosek klubów: Łączą nas Suwałki oraz Prawo i Sprawiedliwość radni ustanowili rok 2023 w Suwałkach Rokiem Aleksandry Piłsudskiej. 31 marca przypada 60. rocznica śmierci urodzonej w Suwałkach działaczki niepodległościowej i społecznej A. Piłsudskiej z domu Szczerbińskiej.

Przed kilkoma miesiącami polski parlament ustanowił rok 2023 jej imienia. To druga suwalczanka, obok Marii Konopnickiej, która w ocenie Sejmu jest godna ogólnopolskiej pamięci i czci. A. Piłsudska działała w oddziale wywiadowczo-kurierskim I Brygady Legionów jako komendantka służby kurierskiej oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. Była drugą żoną Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym utrzymywała stałe, regularne związki z rodzinny­mi Suwałkami, wspierając m.in. budowę szkoły podstawowej, która została w 1934 r. nazwana jej imieniem. W 1935 r. otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”. Aktualnie w Suwałkach jest patronką Szkoły Podstawowej nr 2 (od 1934 r. i ponownie przywrócone w 1990 r.). Przy posesji, na której był jej rodzinny dom (ul. W. Gałaja 47) odsłonięto w 1990 r. pamiątkową tablicę o tej samej treści, co tablica zamieszczona na jej rodzinnym domu w 1937 r. Na ścianie SP nr 2 od 2018 r. widnieje mural z wizerunkiem jej oraz męża. Od roku 2020 jedna z suwalskich ulic także nosi jej imię. Kalendarz obchodów roku Aleksandry Piłsudskiej może przyczynić się do organizacji szeregu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym i społecznym, które przypomną suwalczanom tą nieco zapomnianą postać.

 

Top