Rocznik Augustowsko-Suwalski po raz 22

Rocznik Augustowsko-Suwalski po raz 22

Za nami wyczekiwana promocja kolejnego numeru „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”. XXII tom Rocznika zwyczajowo dokumentuje przeszłość i prognozuje przyszłość regionu, ukazując jego piękno i wyjątkowość.

Treść jak zawsze przekazana zostaje w formie artykułów, komunikatów, studiów, polemik, kronik i biografii. Jest więc mowa o historii miasteczek Suwalszczyzny, wzmianka o przyczynkach do Obławy Augustowskiej, przedstawiony zostaje wizerunek pisma „Krajobrazy”, przybliżone zostają epizody majora Hubala na Augustowszczyźnie. Jest także kronika 2021 roku ze zdjęciami – Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Okręgowego i Archiwum Państwowego w Suwałkach.

W spotkaniu promującym książkę, które odbyło się w Archiwum Państwowym w Suwałkach 16 marca wzięli udział autorzy publikacji, pasjonaci historii regionu, lokalni historycy, ekolodzy, dziennikarze i osoby zainteresowane badaniami złóż rud żelaza na Suwalszczyźnie. Byli także przedstawiciele suwalskiej kultury i samorządu. Władze miejskie reprezentowali: zastępca prezydenta Miasta Roman Rynkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

Gości powitali dr Maciej Ambrosiewicz (prezes ASTN) i Sławomir Filipowicz (dyrektor AP w Suwałkach). W programie promującym Rocznik znalazła się prezentacja numeru, czego dokonał Marek Sidor (AP w Suwałkach), zaś wykład „Powstanie i upadek koncepcji budowy Kopalni i Zakładu Przeróbczego Rud Polimetalicznych KRZEMIANKA w latach 70. i 80. XX wieku wygłosił dr Jarosław Schabieński:

– Na przełomie lat 70 i 80-tych  XX w. wielkie nadzieje i wielkie obawy budził na Suwalszczyźnie projekt wydobycia rud polimetalicznych w rejonie Krzemianki. Zgodnie z założeniami eksploatacja złóż miała się wiązać z rozwojem całego regionu. Przygotowany z rozmachem projekt miał całkowicie zmienić jego oblicze. W rejonie Krzemianki, Udryna i Jeleniewa stwierdzono bogate pokłady rudy żelaza, a oprócz tego rudy wanadu, tytanu, miedzi i niklu. Prezydium Rządu PRL 24 sierpnia 1979 roku zobowiązało Ministra Hutnictwa do podjęcia w 1980 roku prac przygotowawczych, a w 1981 roku rozpoczęcia budowy kopalni o zdolności wydobywczej 8 mln ton rudy rocznie. Środki na tę inwestycję, miano uzyskać z długoterminowego kredytu zachodnioniemieckiego konsorcjum. Kontrowersje wzbudzała kwestia ochrony środowiska. Źródłami zanieczyszczeń miało być między innymi kruszenie rudy i skały płonnej oraz ich transport, suszenie koncentratu magnetytowego, jego grudkowanie i prażenie utleniające. Z tego powodu projekt był wielokrotnie oprotestowany przez ekologów. Ostatecznie o jego zaniechaniu zadecydował kryzys ekonomiczny z początku lat 80. XX wieku. Prace zatrzymano w 1982 r., a dyrekcję Kopalni i Zakładu Wzbogacania Polimetalicznych Rud Krzemianka zlikwidowano ostatecznie w 1988 roku – wyjaśniał dr J. Schabieński.

***

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” wydaje Augustowsko- Suwalskie Towarzystwo Naukowe, które od ponad dwudziestu lat animuje życie naukowe w naszym regionie. Wydaje książki, organizuje i współorganizuje konferencje, wykłady i inne wydarzenia popularyzujące przeszłość Suwalszczyzny. Największym sukcesem Towarzystwa jest wydawanie od 2001 r. „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”, jedynego regularnie ukazującego się periodyku w Polsce Północno-Wschodniej. Fakt trwałego zaistnienia w panoramie naukowej regionu ma oparcie na stałej współpracy z niezwykle ważnymi placówkami, jakimi są Muzeum Okręgowe i Archiwum Państwowe w Suwałkach, z pomocą finansową m.in. Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Top