Rocznica porozumień sierpniowych

Rocznica porozumień sierpniowych

Z okazji Dnia Solidarności i Wolności Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wspólnie z zastępcami Łukaszem Kurzyną i Romanem Rynkowskim oraz Zdzisławem Przełomcem Przewodniczącym Rady Miejskiej i radną Mariolą Brigidą Karpińską złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze w miejscach upamiętniających wydarzenia i postaci związane z obchodami tego święta.

Kwiaty złożono przy Dębie Wolności, gdzie w latach 1980-81, a później w czasie stanu wojennego organizowano spotkania w rocznice świąt narodowych.

Zaś przy pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności” i przy pomniku papieża św. Jana Pawła II, który patronował „Solidarności” i walce Polaków o wolność złożono kwiaty i zapalono znicze.

– Porozumienie to było zwieńczeniem wysiłków, walki Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego który później przekształcił się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z rządem PRL-u. Sformułowano wtedy 21 postulatów. Ich listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa. Chciano doprowadzić do zmian systemu politycznego, społecznego i gospodarczego i to udało się „Solidarności”. Dzisiaj powinniśmy pamiętać o tak ważnej dla historii współczesnej dacie i pamiętać o osobach, które przyczyniły się do tego, że ta żelazna kurtyna dzieląca wschód od zachodniej cywilizacji, jak również ten mur berliński runął po latach zniewolenia, po latach rządów PRL-owskich – powiedział Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk

Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Porozumienia sierpniowe to cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły wydarzenia sierpnia 1980.

Były to (kolejno):

porozumienie w Szczecinie – 30 sierpnia 1980 r., sygnowane przez Mariana Jurczyka (z ramienia rządu Kazimierza Barcikowskiego)

porozumienie w Gdańsku – 31 sierpnia 1980 r., sygnowane przez Lecha Wałęsę – w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina, słynnym wielkim długopisem (z ramienia rządu przez Mieczysława Jagielskiego)

porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju – 3 września 1980 r., sygnowane przez Jarosława Sienkiewicza (z ramienia rządu przez Aleksandra Kopcia)

porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza) – 11 września 1980 r., sygnowane przez Zbigniewa Kupisiewicza (z ramienia rządu przez Franciszka Kaima).

Top