Rocznica agresji sowieckiej

Rocznica agresji sowieckiej

Obchody 84. rocznicy wybuchu agresji ZSRS na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęły się sygnałem syren i odśpiewaniem hymnu narodowego. Przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 r. spotkali się kombatanci, parlamentarzyści, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy z Suwałk, powiatu suwalskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji suwalskich, harcerze, młodzież, duchowieństwo oraz mieszkańcy Suwałk. Głos zabrali: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, poseł Jarosław Zieliński i senator Marek Komorowski. Przypomnieli wydarzenia z września 1939 r. i podkreślali ich  znaczenie dla współczesnych Polaków.

Pod pomnikiem  Żołnierzy Września 1939 r. kwiaty złożyły m. in. delegacje suwalskich kombatantów oraz lokalnych samorządowców i suwalskich szkół i instytucji. Kwiaty złożono również pod Pomnikiem Sybiraków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej z okazji Światowego Dnia Sybiraka.

Oddziały sowieckie wkroczyły do Suwałk 24 września. Pozostały w mieście do pierwszej dekady października 1939 roku. Na mocy zawartego 28 września układu o przyjaźni i granicach, Suwalszczyzna, a wraz z nią i Suwałki miały być zajęte przez wojska niemieckie. Niemcy wkroczyli do miasta 6 października około godziny 10, a kilka godzin później doszło tu do spotkania w sprawie uściślenia przebiegu tymczasowej granicy między strefą okupacyjną niemiecką i radziecką. Według relacji mieszkańców, oficjalna ceremonia przekazania miasta Niemcom odbyła się przy udziale generalicji obu stron 12 października na placu u stóp kościoła św. Aleksandra.

Top