Zakończyły się remonty ciągów pieszych przy ul. Małej, a już niedługo rozpoczną się prace wzdłuż wielu innych suwalskich chodników. Co roku Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach remontuje i przebudowuje kolejne odcinki chodników i wyznacza nowe drogi dla rowerów. Wszystko to aby poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców miasta.

Pod koniec kwietnia, po przerwie zimowej, zakończyły się prace przy budowie chodnika i zjazdów bramowych na odcinku ul. Małej o długości ok. 100 metrów. Zakres prac obejmował demontaż starych płyt betonowych, wymianę obrzeży, a także położenie nowej nawierzchni chodników z kostki typu polbruk.

Celem remontu była poprawa komfortu i bezpieczeństwa, na której skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu – w szczególności piesi.

Kolejnym etapem zaplanowanych działań na najbliższe tygodnie jest remont chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Pogodnej oraz odtworzenie alejek na suwalskich bulwarach po pracach związanych z przyłączeniami elektrycznymi. W najbliższym czasie rozpocznie się również modernizacja zatoki autobusowej wraz z peronem postojowym na ul. Utrata oraz budowa miejsc postojowych na ul. Legionów.

źródło: ZDiZ Suwałki