Wraz z początkiem października rozpoczął się remont 75-metrowego odcinka chodnika oraz jezdni na ul. Jesionowej. Prace obejmują fragment od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Leszczynową. Koniec robót planowany jest w drugiej połowie listopada.

Remont polega na rozbiórce dotychczasowej zdegradowanej nawierzchni chodników, zjazdów bramowych oraz jezdni o powierzchni 736 m2, wykonaniu nowej podbudowy i ułożeniu na niej nowej kostki typu polbruk, wymienione zostaną również zniszczone krawężniki.

Przypomnijmy, iż w pierwszej połowie października zakończył się także remont ciągu pieszego wzdłuż ul. Lipowej. Wyremontowany zostałchodnik na fragmencie od ul. Topolowej do ul. Świerkowej. Wymieniona nawierzchnia z kostki typu polbruk wraz z nowymi krawężnikami pojawiła się na odcinku o długości ok 100 mb.

Utrudnienia w ruchu

W związku z remontem nawierzchni ul. Jesionowej od ubiegłego wtorku (17.10) została wyłączona z ruchu ww. ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszczynową do skrzyżowania z ul. Świerkową. Dojazd do ul. Jesionowej odbywa się od ul. Topolowej i ul. Leszczynowej.

źródło: ZDiZ Suwałki