Miasto Suwałki w tym roku rozpocznie remont ronda przy skrzyżowaniu ulic: gen. W. Sikorskiego i Bulwarowej. Nową nawierzchnię zyska też praktycznie cała ul. gen. W. Sikorskiego na odcinku od ww. ronda aż do ul. Grunwaldzkiej.

– Przebudowa i remont ronda pochłonie aż 3,6 mln zł. Na tę inwestycję udało się pozyskać 1,5 mln zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – To bardzo newralgiczne miejsce, które w określonych porach dnia mocno się korkuje. Nasz plan to wyremontowanie ronda, które zniszczyły ciężarówki ze żwirem. Chcemy też dobudować dodatkowy pas do skrętu w prawo z ulicy Bulwarowej w ulicę gen. Wladyslawa Sikorskiego – dodaje Prezydent Suwałk.

Oprócz tego zostanie wyremontowana ul. gen. W. Sikorskiego. Jest już wyłoniony  wykonawcę, który za swoją pracę otrzyma 2,4 mln zł. Miastu udało się pozyskać na te zadanie dotację na ponad 1 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury.

Inwestycja zarówno na rondzie jak i jezdni ruszy jeszcze w tym roku zatem kierowcy będą musieli liczyć się z dość dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi.