Rekonstrukcja historyczna „Wilno 1939”

Rekonstrukcja historyczna „Wilno 1939”

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
i Fundacja Joachima Lelewela
zapraszają na rekonstrukcję historyczną
„Wilno 1939”.
sobota 24 września godz. 17.00
Suwałki ul. Wawrzyńca Gałaja
(w pobliżu skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza)

Top