Regionalne Andrzejki Osób z Niepełnosprawnością. Galeria zdjęć

Regionalne Andrzejki Osób z Niepełnosprawnością. Galeria zdjęć

17 listopada z udziałem ponad 400 uczestników z 23 placówek, domów samopomocy, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, stowarzyszeń i domów seniora  oraz warsztatów terapii zajęciowej z obszaru województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego uczestniczyło w 13 Regionalnym Balu Andrzejkowym Osób z Niepełnosprawnością pod nazwą „Czary mary zmieniamy świat na weselszy”. Na spotkanie dotarli dyrektorzy, kierownicy, opiekunowie, rodzice i podopieczni. m.in. z: Augustowa, Giżycka, Grajewa, Łomży, Olecka, Sejn, Białej Wody, Brodu Nowego, Kowal Oleckich, Lipniaka, Wronek i Suwałk. Spotkanie odbyło się po 2 letniej przerwie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się sponsorzy w osobach szefów prywatnych firm, oraz przedstawiciele instytucji i zakładów pracy. Miasto Suwałki reprezentowali: zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dorota Szczęsna, przewodnicząca Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Bożena Wojdyła i kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Monika Moroz.

Włodarze Miasta wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom oraz wszystkim, którzy je wspierają złożyli życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia oraz zadeklarowali wsparcie samorządu w funkcjonowaniu tych środowisk.

Organizatorem balu jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” i Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach, które reprezentowali: Jacek Harasimowicz i Małgorzata Dzierniejko.

Bal rozpoczęty został polonezem, w którym uczestniczyły wszystkie przybyłe osoby. Podczas spotkania odbyło się szereg elementów o charakterze rekreacyjnym i zabawowym. Uczestnicy tańczyli i śpiewali do muzyki DJ oraz zespołu Keys, Mister Night i Densi oraz wzięli udział w loterii fantowej i konkursach, a także skorzystali z fotobudki i spróbować wyrobów kulinarnych.

13 edycja Balu Andrzejkowego odbyła się na 2 tygodnie przed Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Aktualnie społeczność osób z niepełnosprawnością w Suwałkach stanowi ok. 11% populacji miasta.

Top