Ranking suwalskich szkół – egzaminy 2021

Ranking suwalskich szkół – egzaminy 2021

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przygotowaliśmy egzaminacyjny ranking suwalskich szkół. Podstawę do rankingu szkół podstawowych stanowią średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty, a do rankingu liceów i techników średnie wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym z trzech najliczniej zdawanych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Kolejność szkół w rankingu wynika z podsumowania wszystkich zdawanych egzaminów. Ważna jest też liczba uczniów, którzy zdawali egzaminy. Inaczej trzeba ocenić średni wynik w szkole, w której zdaje kilkunastu uczniów, a inaczej w szkole, w której egzamin zdaje sześć razy więcej uczniów. Tak było w tym roku w suwalskich szkołach podstawowych.

*****

Szkoła Podstawowa nr 5Wśród suwalskich szkół podstawowych najlepszy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, w której egzamin ósmoklasisty zdawało 18 uczniów, a drugi średni wynik uzyskała Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusza-Kowalskiego, w której egzamin zdawało siedem razy więcej uczniów. W obu tych szkołach ósmoklasiści osiągnęli najwyższe wyniki ze wszystkich egzaminów.

Ranking suwalskich szkół podstawowych – egzamin ósmoklasisty w 2021 roku

Miejsce Nazwa szkoły Liczba zdających Średni wynik z j. polskiego Średni wynik z matematyki Średni wynik

z j. angielskiego

1 Szkoła Podstawowa

im. M. Konopnickiej

18 75% 70% 89%
2 SP nr 5 127 64% 51% 72%
3 SP nr 6 114 60% 50% 69%
4 SP nr 11 102 58% 48% 68%
5 SP nr  9 51 56% 49% 68%
6 SP nr 2 62 58% 50% 64%
7 SP nr 4 99 56% 43% 69%
8 SP nr 7 80 52% 44% 64%
9 SP nr 10 87 60% 36% 62%

*****

Suwałki I Liceum OgólnokształcąceWśród maturzystów w suwalskich liceach najlepszy średni wynik na poziomie podstawowym osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. Nieco niższy wynik osiągnęli maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. Wyraźnie niższe średnie wyniki, zwłaszcza z języka angielskiego i matematyki, osiągnęli maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego. A najniższe wyniki odnotowali maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Ranking suwalskich liceów – matura 2021

Miejsce Nazwa szkoły Liczba zdających Średni wynik

z j. polskiego

podstawowy

Średni wynik

z matematyki

podstawowy

Średni wynik

z j. angielskiego

podstawowy

1 I LO 134 64% 77% 93%
2 III LO 167 65% 76% 92%
3 II LO 125 62% 70% 81%
4 LO ZDZ 24 50% 41% 64%

*****

ZST SuwałkiW suwalskich technikach najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym osiągnęli maturzyści w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych. Niższe wyniki osiągnęli maturzyści w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 przy ul. gen. W. Sikorskiego oraz w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej. W tej drugiej szkole zwraca szczególną uwagę niski średni wynik z egzaminu języka angielskiego na poziomie podstawowym. Najniższe wyniki osiągnęli maturzyści z Technikum w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

Ranking suwalskich techników – matura 2021

Miejsce Nazwa szkoły Liczba zdających Średni wynik

z j. polskiego

podstawowy

Średni wynik

z matematyki

podstawowy

Średni wynik

z j. angielskiego

podstawowy

1 Technikum nr 3 125 57% 53% 75%
2 Technikum nr 2 106 50% 45% 72%
3 Technikum nr 4 84 51% 41% 61%
4 Technikum

przy ul. Ogrodowej

27 39% 26% 41%
Top