Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji radni przyjęli stanowisko w sprawie budowy dróg S8 Białystok – Raczki i S16 Białystok – Ełk.w którym podkreślają, że „z niepokojem i uwagą przyjęli informację, że po protestach Komisji Europejskiej i ekologów rząd zleca analizę, która określi, jak wytyczyć drogi w Polsce północno-wschodniej”. Radni zaznaczają, że „zarówno droga S8 Białystok –Raczki, jak i S16 Białystok – Ełk zostały już wytyczone, a ich realizacja wpisana do Rządowego Programu Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.)”.

– Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego uważają, że decyzja o zaniechaniu budowy tych dróg lub wykreśleniu ich z rządowego programu spotka się ze zrozumiałym sprzeciwem mieszkańców i przyniesie szkodliwe skutki dla całego regionu. Pozbawi województwo podlaskie szans na rozwój gospodarczy, nowoczesne połączenie i poprawę bezpieczeństwa – czytamy w stanowisku, które sejmik skierował do rządu, a także marszałków Sejmu i Senatu RP.

źródło:  www.podlaskie.eu