14 przedstawicieli suwalskiego biznesu znalazło się w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałki. Jej przewodniczącym został Mirosław Szyszko, a wiceprzewodniczącym Bronisław Woźnialis.

 – Celem nowej Rady będzie inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwojowych Suwałk, co będzie mieć szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Nową Radę Gospodarczą tworzą:

Bogdan Sadowski – SABO/Przewodniczący Prezydium Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach

Henryk Owsiejew – MALOW Sp. z o.o.

Andrzej Lewkowicz – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Alina Rocka – ARR ARES S.A.

Przedstawiciel Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Adam Galas – Salag Sp. z o.o. Sp.k.

Mirosław Szyszko – Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage”

Arkadiusz Lenkowski – Spółdzielnia Mleczarska „Sudowia” w Suwałkach

Walerian Drażba – WALMAR Sp.j.

Robert Ożarowski – PRIBO Sp. z o.o.

Bronisław Woźnialis – Reso Europa Service Sp. z o.o.

Robert Żyliński – SSSE S.A.

Piotr Kowalewski – PHU „PIKO”

Adam Ołów – Cymes

Rada Gospodarcza to społeczne ciało doradcze, które działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od ponad 12 lat.