Po raz pierwszy i Rada Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego (reprezentująca stronę rządową, samorządową, pracodawców i pracowników) 23 lutego spotkała się w Suwałkach.

W spotkaniu uczestniczyli m. in: przewodniczący WRDS Eugeniusz Muszyc, wiceprzewodniczący WRDS i prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Karol Wasilewski,  wicewojewoda podlaski Paweł Krutul oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Tematami debaty było negatywne oddziaływanie określenia „Przesmyku Suwalskiego” na rozwój społeczno- gospodarczy regionu  i utrata konkurencyjności gospodarki  oraz przywrócenie poprzednich zasad i warunków inwestowania w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

– Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że rozwój społeczno-gospodarczym tego regionu uległ zahamowaniu przez skutki pandemii, wojnę na Ukrainie. Pojawiło się określenie „Przesmyku Suwalskiego” jako terenu wyjątkowo zagrożonego ewentualnym atakiem zbrojnym. Odbiło się to  na negatywnie na rozwoju turystyki i oraz wyraźną niechęcią do inwestowania na tym terenie. Z tym problemem same miasto sobie nie poradzi – powiedział Cz. Renkiewicz.

– Musimy zrobić wszystko, żeby próg inwestycyjny który jest w Suwałkach największy w naszym województwie, znacznie obniżyć, żeby w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  nowe firmy powstawały a istniejące rozwijały. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się to uda –  stwierdził Paweł Krutul wicewojewoda podlaski.

Rada Dialogu Społecznego podczas posiedzenia przygotowała stosowne stanowisko dotyczącą zmiany progów inwestycyjnych w SSSE  by w konsekwencji doprowadzić do podniesienia konkurencyjności inwestycyjnej miasta. Pismo trafi do Krzysztofa Hetmana- ministra rozwoju i technologii  oraz do premiera Donalda Tuska.