Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powołał Radę Artystyczno- Programową Suwałki Blues Festival. Przewodniczącym Rady został znany dziennikarz radiowy Jan Chojnacki, a w jej skład wchodzą jeszcze: Wojciech Mann, Wojciech Waglewski i Bogdan Topolski. Rada będzie się troszczyć o jak najwyższy poziom realizacji SBF. Wszyscy członkowie Rady sprawują swoje funkcje honorowo.