Już za kilka tygodni wybory do parlamentu. Z naszego miasta o mandat parlamentarzysty ubiegać się będzie dwanaście osób. Są wśród nich politycy już bardzo doświadczeni, ale także niemal zupełni debiutanci. Wszyscy oni w trwającej właśnie kampanii wyborczej składają liczne obietnice, wszyscy zapewniają, że będą walczyć o dobro Suwałk.

„DwuTygodnik Suwalski” postanowił ich wszystkich zapytać, czy i jak zabiegać będą o sprawy dla Suwałk najważniejsze, na które bezpośrednio lub pośrednio mogą mieć wpływ.

 

Pytania kierujemy do wszystkich i od wszystkich oczekujemy odpowiedzi. Kto i co odpowiedział, a kto nie – dowiecie się tego Państwo na naszych łamach. A oto pytania: 

1. Co Pani/Pan zrobi, by Suwałki w najbliższym czasie uzyskały szybkie połączenie kolejowe z Warszawą?

2. Jakie działanie zamierza Pan/Pani podjąć w celu jak najszybszej budowy drogi ekspresowej S-61 łączącej Suwałki z Warszawą?

3. Czy zamierza Pan/Pani wspierać budowę lotniska lokalnego przez suwalski samorząd i w jaki sposób?

4. W jaki sposób zamierza Pan/Pani wspierać działania samorządu Suwałk dotyczące poprawy infrastruktury sportowej tj. budowy nowych boisk i hal sportowych przyszkolnych oraz budowy hali sportowo-wystawienniczej?

5. Czy jest Pan/ Pani za zwiększeniem samorządowych dochodów budżetowych z udziałów w podatku (PIT i CIT)?

6. Jakie jest Pana/Pani zdanie w sprawie skrócenia do dwóch kadencji funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta?

7. Czy jest Pan/ Pani za utrzymaniem dotychczasowego podziału administracyjnego kraju tzn. liczby województw i co Pan/Pani sądzi o funkcjonowaniu powiatów ziemskich i grodzkich?