Dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego podpułkownik Waldemar Siedlecki został Suwalczaninem Roku 2014 w plebiscycie organizowanym przez Radio 5.

Waldemar Siedlecki pochodzi z Augustowa, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Później ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Służbę rozpoczął w 14 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Kwidzynie, skąd w 1994 roku, wraz z pułkiem, został przeniesiony do Suwałk. Od pięciu lat dowodzi suwalskim dywizjonem, który utworzono po rozformowaniu pułku. W.

W. Siedlecki uhonorowany został m.in.  za obronę istnienia jednostki w Suwałkach, za organizację imprez patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych, za stworzenie Muzeum Żołnierza Suwalskiego.