Przywieźli węgiel

Przywieźli węgiel

Do Suwałk dotarła pierwsza dostawa ekogroszku, który mieszkańcy będą mogli kupić w ramach współpracy państwa i samorządów. Osoby, które złożyły wnioski o zakup ekogroszku będą powiadomione przez pracowników suwalskiego Urzędu Miejskiego o możliwości odbioru węgla. Urzędnicy proszą, by bez potwierdzenia ze strony Urzędu nie udawać się do składu węgla.
Miasto Suwałki podpisało umowę z PGE Paliwa na dostawę węgla do Suwałk oraz firmą PTSB Transbud Ełk Sp. z o.o. o/Suwałki, która będzie w imieniu samorządu sprzedawać surowiec mieszkańcom. W Suwałkach jest już ekogroszek i węgiel-kostka. Do 1 grudnia wpłynęło 399 wniosków od suwalczan. 394 z nich zweryfikowano pozytywnie, co przekłada się na 573,5 ton, z czego 257,5 ton to zapotrzebowanie na ekogroszek, a 316 ton to węgiel orzech/kostka.
Teraz mieszkańcy będą informowani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach o tym, że ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie i mogą udać się do składu (placu odbioru węgla), który jest zlokalizowany przy ul. Północnej 27.

Top