Przysięga dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Przysięga dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

W sobotę 10 grudnia żołnierze pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w 14 Suwalskim Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego złożyli przysięgę wojskową. Uczyniło to 43 elewów spośród 50, którzy przed 28 dniami przystąpili do szkolenia podstawowego. Większość z nich służbę będzie kontynuowało w suwalskich koszarach. Do innych garnizonów wybiera się 7 żołnierzy, a 9 zdecydowało się, że po złożeniu przysięgi zakończy służbę i przejdzie do tzw. rezerwy pasywnej. Dla pozostających w wojsku, kolejnym etapem będzie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Za każdy miesiąc służby ochotnicy otrzymają 4 560 zł.

Na placu apelowym suwalskiego Pułku żołnierze wypowiedzieli rotę przysięgi, w której zadeklarowali „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i bronić jej niepodległości i granic”. Towarzyszyły im rodziny, najbliżsi oraz zaproszeni goście. W uroczystości wziął udział poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, Starosta Suwalski Witold Kowalewski, wójtowie gmin i przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji z miasta i rejonu. Była to druga w Suwałkach przysięga ochotników, kończących podstawowe szkolenie w ramach nowej, wprowadzonej w tym roku, dobrowolnej służby zasadniczej.

Podczas uroczystości głos zabierał poseł J. Zieliński. Czytany był także list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Wręczono ponadto listy gratulacyjne wyróżniającym się w szkoleniu żołnierzom.

Kierując słowa do żołnierzy oraz gości płk Krzysztof Świderski, dowódca 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego zwrócił uwagę na rolę przysięgi w żołnierskim życiu i odwagę w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do armii:

 – Służba w wojsku to wyraz i świadectwo patriotyzmu, a decyzja żeby zostać żołnierzem w dzisiejszych czasach jest też dowodem odwagi. Złożenie przysięgi wojskowej nadaje sens żołnierskiej służbie. Wskazuje też drogę którą podąża się dalej. Żołnierz odtąd staje na straży suwerenności i bezpieczeństwa ojczyzny.

Nowy rodzaj służby wojskowej wprowadziła ustawa z 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny. Szkolenie podstawowe obejmuje m. in. musztrę, przyswajanie regulaminów wojskowych oraz posługiwanie się bronią. Po 4 tygodniowego szkolenia zasadniczego i złożeniu przysięgi wojskowej, elewi stają się żołnierzami w stopniu szeregowego. Po tym momencie mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, które potrwa do 11 miesięcy. Jak podają statystyki MON ok. 70 proc. osób, które zgłaszają się do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, decyduje się, by zostać żołnierzami zawodowymi.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach cały czas prowadzi nabór chętnych kandydatów do odbycia Dobrowolnej Służby Wojskowej. Zarówno szkolenie podstawowe, jak i specjalistyczne, mogą odbywać w Suwałkach.

Top