Jak informuje oficjalna strona Green Velo w czwartek 18 czerwca od godz. 11 do 13 w suwalskim hotelu Szyszko zaplanowano spotkanie promocyjno-informacyjne dla osób zainteresowanych rekomendacją „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”. Suwałki znajdują się na szlaku Green Velo.

15 czerwca rozpoczął się nabór podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Realizatorzy tego projektu zapraszają do współpracy:

gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,

zarządców atrakcji turystycznych,

centra informacji turystycznej,

operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

położonych w tzw. „korytarzu” szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W celu uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Green Velo.

Będzie on aktywny od 15 czerwca do 15 lipca br., tj. w okresie trwania pierwszego naboru obiektów „przyjaznych rowerzystom”.

W formularzu tym wskazać należy, jakie kryteria „przyjazności” pod kątem turystów rowerowych spełnia Państwa obiekt oraz podać danych adresowe i podstawowe informacje o Państwa ofercie.

Zgłoszenie będzie zweryfikowane w lipcu br. przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji.

Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która od 31 lipca będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl, oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach „przyjaznych rowerzystom” w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą.

Jednocześnie realizatorzy projektu zapraszają do udziału w nieodpłatnych spotkaniach promocyjno-informacyjnych, które odbędą się w 15 miejscowościach na szlaku Green Velo w terminie od 15 do 26 czerwca br. W Suwałkach takie spotkanie odbędzie się 18 czerwca o godz. 11 w hotelu Szyszko.

Na spotkaniach tych omówiony będzie szczegółowo regulamin naboru, sposób wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz procedura naboru.

Dodatkowych informacji nt. systemu rekomendacji MPR udziela zespół Konsultanta ds. Produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo pod numerem 507 245 142 oraz pod mailem mpr@greenvelo.pl w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

źródło: strona internetowa Green Velo