Przyjaciel Muzeum w Suwałkach

Suwalczanin Henryk Owsiejew otrzymał tytuł „ Przyjaciel Muzeum w Suwałkach” za wieloletnie wspieranie finansowe działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz za wzbogacenie stałej wystawy poświęconej życiu i twórczości Alfreda Wierusza- Kowalskiego depozytami obrazów malarza z własnych zbiorów.

Tytuł „ Przyjaciela Muzeum w Suwałkach” otrzymał także Krzysztof Szmidt z Ełku za pomoc w organizacji Pikniku Kawaleryjskiego- Dni Kawaleryjskich w Suwałkach, a w jego ramach za organizację zawodów i pokazów hippicznych.