Przedsiębiorcy chcą lepszej infrastruktury transportowej

Przedsiębiorcy chcą lepszej infrastruktury transportowej

11 sierpnia w Suwałkach odbyło się spotkanie Podlaskiego Forum Gospodarczego. Jego Inicjatorem była Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku reprezentowana przez jej przewodniczącego Witolda Karczewskiego. Przedmiotem debaty był aktualny stan infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej w naszym regionie oraz perspektywy jego rozwoju. Podobne spotkania organizowane są cyklicznie, a w posiedzeniach biorą udział parlamentarzyści, a także władze samorządowe województwa oraz zainteresowanych miast czy gmin.
– Jest coraz lepiej. Otwierane są kolejne odcinki dróg ekspresowych w ciągu Via Baltica. Suwałkom zależy przede wszystkim na połączeniu „ekspresówką” naszego miasta z Białymstokiem. Niestety w tym zakresie nie ma na razie żadnych konkretów, poza Uchwałą Rady Ministrów w tej sprawie. Czekamy na wpisanie budowy tej drogi do krajowego programu budowy dróg – mówił prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Poza infrastrukturą drogową rozmawiano też o kolei – czyli linii Rail Baltica. Aktualnie trwają prace projektowe na odcinku Ełk-Trakiszki (granica z Litwą), które powinny zakończyć się wraz z końcem tego roku.
– W ostatnim czasie w mediach pojawiła się wypowiedź wiceministra infrastruktury, który stwierdził, że z powodu opóźnień w budowie po stronie litewskiej nie zachodzi pilna potrzeba realizacji nadgranicznego odcinka Rail Baltica po polskiej stronie. Uważam, że powinniśmy realizować ten odcinek jak najszybciej nie oglądając się na naszego sąsiada z północy – podkreślił prezydent Czesław Renkiewicz, który dodał, że ten projekt determinuje wiele ważnych rozwiązań dla naszego miasta w postaci przeniesienia dworca towarowego z centrum w rejon strefy przemysłowej na południu Suwałk. Ponadto wszystkie skrzyżowania dróg z koleją będą skrzyżowaniami bezkolizyjnymi.
Przebudowa układu kolejowego w Suwałkach to również uporządkowanie sprawy dworca kolejowego, gdzie mógłby powstać zintegrowany dworzec kolejowo-autobusowy.
Swoje prezentacje dotyczące infrastruktury drogowo-kolejowej przedstawili również: prezydent Białegostoku oraz burmistrz Bielska Podlaskiego.
– Absolutnie zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie można oglądać się na stronę litewską i należy jak najszybciej przystąpić do budowy nadgranicznego odcinka linii Rail Baltica. Nie tylko z powodu dostępności dla mieszkańców ale również i z perspektywy wojskowo-militarnej – mówił obecny na spotkaniu poseł Jarosław Zieliński, który zapewnił, że dołoży starań by droga z Suwałk do Białegostoku była „ekspresówką”.
– O drodze ekspresowej z Suwałk do Białegostoku tylko rozmawiamy i dyskutujemy. Nie ma tutaj konkretów. Ja ze swojej strony deklaruję, że będę o nią walczył – mówił poseł Krzysztof Truskolaski.

Top