Przeciętne wyniki suwalskich ósmoklasistów

Przeciętne wyniki suwalskich ósmoklasistów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasistów. Suwalscy uczniowie osiągnęli wyniki zbliżone do średnich wojewódzkiej i krajowej. Suwalscy ósmoklasiści najlepiej zdali egzamin z języka angielskiego, gdzie osiągnęli średni wynik 70%. Średnia wojewódzka i krajowa z tego egzaminu wyniosła 67%. Ósmoklasiści z Łomży osiągnęli 72%, a w Białymstoku – 77%.

Nieco słabiej uczniom suwalskich szkół podstawowych poszło na egzaminie z języka polskiego, gdzie osiągnęli średni wynik 58%, przy średniej wojewódzkiej 57% i krajowej-60%. Ósmoklasiści z Łomży i Białymstoku osiągnęli średni wynik – 62%.

Z matematyki suwalscy ósmoklasiści uzyskali średni wynik – 58%. Średnia wojewódzka wyniosła 59%, a średnia krajowa – 57%. Z matematyki ósmoklasiści z Łomży uzyskali 61%, a w Białymstoku – 68%.

Top