Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych oraz sposobów jej zwalczania.

Praca ma w swej formie dotyczyć zjawiska szeroko rozumianej „korupcji”, zagrożeń działań korupcyjnych, sposobów jej zwalczania oraz etycznych standardów postępowania.

– Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

– Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych.

– W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pojedyncze osoby, bez względu na narodowość i obywatelstwo.

 

Wymagany format prac:

  1. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.
  2. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne.
  3. Preferowany format prac A4-A3 (wyjątki są dopuszczalne, jeśli wynikają z zastosowanej techniki).
  4. Na odwrocie pracy należy wpisać imię i nazwisko, szkołę, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy.

 

Termin nadsyłania prac:

Prace należy przysyłać pocztą do  30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Korupcja”

Prace można też dostarczyć osobiście do siedziby stowarzyszenia.

 

Dodatkowe informacje:

  • Biuro: ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, tel./fax. 87 565 02 58, kom. 501 838 987
  • e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Powołane przez organizatorów Jury wyłoni laureatów konkursu.
  2. Jury przyzna w każdej z kategorii wiekowych 3 główne nagrody (3 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne).
  3. Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy na uroczystym podsumowaniu, które odbędzie się w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji odbywającego się 9 grudnia 2015 r. w ramach Festynu Antykorupcyjnego w Suwałkach.
  4. Jury przysługuje prawo do interpretacji regulaminu konkursu.

Wsparcie finansowe

Projekt „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji na stronie: http://pryzmat.org.pl/