Promocja książki o puszczy

Promocja książki o puszczy

Zielono zrobiło się 24 lutego na sali konferencyjnej Archiwum Państwowego  w Suwałkach, za sprawą mundurów leśników, którzy przyszli na promocje książki Grzegorza Sado. 824 stronicowy wolumin z kilkudziesięcioma rozdziałami wydany został przez Nadleśnictwo Głęboki Bród pod nazwą „Leśnictwo i leśnicy Puszczy Augustowskiej na przestrzeni wieków”.

Puszcza Augustowska nazywana była dawniej Sudawską lub Jaćwieską a po założeniu miasta Augustów w roku 1561 przyjęła nazwę „Augustowskiej”.

Książka G. Sado opowiada o lasach i o ludziach je doglądających. Początki służby leśnej (osoki) wywodzą się od osoczników (XV w.). Ich zadaniem było pilnowanie bogactw puszczańskich. Od XVI wieku można już  mówić o gospodarce leśnej, kiedy to zaczęto pozyskiwać drewno, które spławiano rzekami Marychą, Czarną Hańczą i Niemnem do Królewca, lub Rospudą, Nettą, Biebrzą i Wisłą do Gdańska.

Autor przedstawia leśników jako niezwykłych ludzi, patriotów biorących udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych w tym w powstaniu styczniowym, odzyskiwaniu wolności w latach 1918-19 r. Leśnicy brali też aktywny udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wojnie obronnej 1939 roku. Dotknęły ich tez represje ze strony okupantów, ginęli w gułagach i obozach koncentracyjnych.

Książka Grzegorza Sado „Leśnictwo i leśnicy Puszczy Augustowskiej na przestrzeni wieków” znajduje się w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Organizatorem promocji książki było Nadleśnictwo Głęboki Bród przy współpracy Archiwum Państwowego  w Suwałkach.

Top