Promocja książki i spotkanie autorskie w Muzeum Okręgowym

Promocja książki i spotkanie autorskie w Muzeum Okręgowym

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

zaprasza na promocję książki
dr Krzysztofa Skłodowskiego

Garnizon Suwałki w latach 1921-1939

słowo wstępne wygłosi
prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński
10 listopada 2022 r., godzina 17.00
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 81

Top