Projekty SBO 2024 po weryfikacji

Projekty SBO 2024 po weryfikacji

Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 zakończył 4 lipca prace związane z weryfikacją pod względem formalno-prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 9 projektów „mikro” (o wartości nieprzekraczającej 15 tys. złotych), 6 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. złotych do 150 tys. zł), 9 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 4 złożonych projektów: 1 projekt „mały”, 3 projektów „dużych”. Jeden projekt został wycofany. Głosowanie na SBO 2024 rozpocznie się 18 a zakończy się 29 września.

Wykaz projektów „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:
1. Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą. Projekt zakłada budowę drogi wewnętrznej wraz z parkingami na Osiedlu II. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
2. Remont drogi wewnętrznej między ulicami Witosa i Putry. Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do ulicy Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
3. Lazurowe Wzgórze. Projekt przewiduje budowę ulicy Lazurowej wraz z odwodnieniem. Szacunkowa wartość projektu wynosi 600 000 zł
4. Modernizacja Parkingu przy ul. T. Noniewicza 40 w Suwałkach. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem i nasadzeniami. Szacunkowa wartość projektu wynosi 900 000 zł.
5. Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży. Projekt zakłada przebudowę chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Lityńskiego w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 705 000 zł.
6. Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza. Projekt zakłada budowę linarium wraz z nawierzchnią bezpieczną – syntetyczną. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
7. Nagłośnienie Hali Widowiskowo-Sportowej „Suwałki Arena”. Projekt zakłada zakup sprzętu nagłośniającego na Arena Suwałki wraz z wyposażeniem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
8. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Kowalskiego 10A i 10B oraz Paca 12. Projekt zakłada utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
9. Suwalski StretLAND – boisko do koszykówki ulicznej oraz boisko do padla oraz oznakowanie ścieżki biegowej wokół Zalewu Arkadia. Projekt zakłada rozbudowa strefy street workoutu nad Zalewem Arkadia o boisko do koszykówki ulicznej, gry w padla i oznakowanie ścieżek biegowych wokół Zalewu Arkadia. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

Wykaz projektów „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:
1. Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa. Projekt zakłada utwardzenie terenu pod parking na ul. Andersa w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 64 000 zł.
2. Oświetlenie Lazurowego Wzgórza. Projekt zakłada budowę oświetlenia na ul. Lazurowej w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 6. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
4. Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży. Projekt zakłada zakup boiska mobilnego 15 m x 10 m wraz z nawierzchnią. Docelową lokalizacją będzie stadion Miejski przy ul. Zarzecze w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
5. Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw na ul. Białostockiej w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
6. Psi park. Projekt zakłada utworzenie ogrodzonego placu zabaw dla psów przy ul. Dmowskiego w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

Wykaz projektów „mikro” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:
1. Franciszkański Festyn Rodzinny w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach. Projekt zakłada organizację koncertu oraz atrakcji dla dzieci. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
2. Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć lekkoatletycznych. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
3. Zielone Lazurowe Wzgórze. Projekt zakłada zagospodarowanie zielenią części działki na ul. Lazurowej w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
4. Poukładaj sobie raka. Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
5. Suwalskie Klasyki Nocą – Podróż w przeszłość. Projekt zakłada wynajem historycznego autobusu, który będzie kursował ulicami miasta podczas Nocy Muzeów i Suwalskich Klasyków Nocą. W autobusie zostanie zorganizowana mała wystawa fotografii dawnych Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
6. Turniej piłkarski dzikich drużyn. Projekt zakłada zorganizowanie turnieju piłkarskiego, którego głównym celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród suwalskiej młodzieży. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
7. Książki bez barier. Projekt zakłada zakup i udostępnienie mieszkańcom Suwałk bezpłatnego dostępu do internetowej platformy czytelniczej oraz zorganizowanie spotkań autorskich z popularnymi pisarzami. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
8. Piknik rodzinny na osiedlu Hańcza. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego przy ul. Białostockiej w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.
9. Niedzielna Liga Mistrzów – rodzinne pikniki piłkarskie. Projekt zakłada organizację trzech turniejów piłki nożnej dla mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, w formie niedzielnych pikników piłkarskich na terenie boiska bocznego na Stadionie Lekkoatletycznym. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

Top