Suwalscy radni jednogłośnie  uchwalili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Po przedstawieniu projektu budżetu miejskiego na 2016 r. czyli po 15 listopada mogą być już ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W uchwalonym programie zaplanowano pieniądze dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniora i klubów seniora, prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym oraz Centrum Informacji Turystycznej i Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W Programie znalazł się też zapis o utworzeniu funduszu wkładów własnych dla organizacji pozarządowych do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet miejski. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom suwalskich organizacji, którym brakowało pieniędzy na takie wkłady własne i stąd rzadko one ubiegały się o pieniądze ze źródeł pozamiejskich. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. zaplanowano przynajmniej 3 765 000 zł czyli o ponad 76% więcej niż w podobnym programie sprzed roku.