Program powszechnej nauki pływania

Program powszechnej nauki pływania

Od poniedziałku (6 marca) przez najbliższe 10 tygodni blisko 400 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 5  im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach oraz Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach rozpoczęło bezpłatną naukę pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Program powszechnej nauki pływania jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, a Operatorem Wojewódzkim jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Uczniowie klas III pozostałych szkół podstawowych brali udział w nauce pływania w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Główne cele programu
:
· upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
· nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
· profilaktyka wad postawy,
· zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
· stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie),
· wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie
programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
· edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów

Całkowity przewidywany koszt realizacji zajęć w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 wyniesie 170.000,00 zł. Wkład finansowy Miasta Suwałki to około 35.000,00 zł.

Top