Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Od poniedziałku (18 września 2023 r.) przez najbliższe 10 tygodni blisko 400 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoły Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Szkoły Podstawowa nr 10  z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, a także Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach Szkoły Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach rozpoczęło bezpłatną naukę pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Program powszechnej nauki pływania jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, a Operatorem Wojewódzkim jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Uczniowie klas III pozostałych szkół podstawowych wezmą udział w nauce pływania w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

Główne cele programu:
· upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
· nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
· profilaktyka wad postawy,
· zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
· stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie),
· wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
· edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów

Top