Na XII sesji Rady Miejskiej suwalscy radni jednogłośnie przyjęli Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem w Suwałkach do roku 2020. Ten program ma stworzyć możliwość uzyskania mieszkań przez osoby, które ze względu na wysokość dochodów nie mogą być najemcami mieszkań komunalnych ponieważ ich dochody są zbyt wysokie, a z drugiej strony wysokość dochodów tych osób jest niższa od wymaganej przy zaciąganiu kredytów, w tym również w programie rządowym „ Mieszkanie dla Młodych”. Teraz te osoby praktycznie nie mają szans na uzyskanie mieszkania. Przewiduje się, że do 2020 r. w Suwałkach zostaną wybudowane 2 budynki mieszkalne po 50 mieszkań każdy, właśnie dla osób z takimi dochodami. Aby to zrealizować prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zapowiedział, że w najbliższym czasie Zarządu Budynków Mieszkalnych zostanie przekształcony w spółkę TBS, która będzie miała możliwość budowy nowych mieszkań. Zatem będzie to rozszerzenie zakresu dotychczasowej działalności ZBM, który zajmuje się administrowaniem komunalnymi mieszkaniami i lokalami.

Ponadto przyjęty przez radnych Program zakłada rozwój budownictwa mieszkaniowego poprzez: wynajem mieszkań od innych zarządców oraz rewitalizację zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk pomiędzy ulicami: Kościuszki, Waryńskiego, Wesołą i Wigierską., co będzie kosztowało ok. 12 mln zł. W Programie zapisano również, że do 2020 r. sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom będzie możliwa jedynie w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. E. Plater 20,Kościuszki 39, Kościuszki 45 A, Ciesielskiej 9 B, Skłodowskiej 14, 1 Maja 17 i 1 Maja 17 A.

Radni zdecydowali, że systematycznie będzie wzrastał czynsz o 8,4% rocznie, co pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych remontów, ale nie pokryje kosztów eksploatacji mieszkań należących do samorządu, jak i całości kosztów ich remontów. Czynszu nie można podnieść w większym wymiarze bo te mieszkania służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców Suwałk. A remonty w tych mieszkaniach są konieczne ze względu na ich stan techniczny. Wciąż są też mieszkania bez bieżącej wody i kanalizacji.