Najważniejszym punktem ósmej sesji Rady Miejskiej była dyskusja w sprawie udzielenia prezydentowi Suwałk Czesławowi Renkiewiczowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok. W swoim wystąpieniu prezydent szeroko omówił realizację ubiegłorocznego budżetu (rozmawiamy o tym w tym wydaniu DTS z suwalskim Skarbnikiem). Zdaniem Cz. Renkiewicza suwalski budżet w 2014 roku został zrealizowany lepiej niż w ostatnich latach, a zatem nie ma merytorycznych argumentów przeciwko nieudzielenia absolutorium. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a komisja rewizyjna Rady Miejskiej wystąpiła o udzielenie absolutorium prezydentowi Suwałk. Jako pierwszy w dyskusji nad udzieleniem absolutorium głos zabrał Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że czas by myśleć o mieście jak o dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie. Dodał, że klub PiS źle ocenia efektywność wydatkowania pieniędzy z budżetu miejskiego i w związku z tym będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. Zdzisław Przełomiec z klubu Łączą nas Suwałki uznał, że wydatki z budżetu Suwałk w 2014 roku były celowe. Pozytywnie ocenił powstrzymanie zadłużenia miasta na poziomie ok. 40%, co pozwala na bezpieczny rozwój Suwałk. Ważne jest, że powstają nowe miejsca pracy. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie można miasta traktować jak przedsiębiorstwa, bo nie powinno się zarabiać na oświacie, kulturze czy pomocy społecznej.

– Rozumiem, że głosowanie PiS to czysta polityka. Mimo wszystko liczę na współpracę. Pracujmy razem dla dobra Suwałk – dodał prezydent Cz. Renkiewicz

Wszyscy radni, poza PiS, byli za udzieleniem absolutorium prezydentowi Suwałk. Za głosowało 14 radnych, przeciw było 9 radnych PiS.

Jedna na trzy uprawnione trzynastolatki skorzystała w 2014 roku z profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy – tak wynika z informacji przedstawionej radnym przez prezydenta Suwałk. W ubiegłym roku ze szczepień mogły skorzystać dziewczęta z dwóch roczników, bo w 2013 r. nie przeprowadzono tej akcji ze względu na brak zainteresowania jej przeprowadzeniem ze strony działających w Suwałkach NZOZ-ów, pomimo dwukrotnego ogłaszania konkursów. W 2014 r. szczepienia i akcję informacyjną przeprowadziła Praktyka Lekarzy Rodzinnych „ Na Klonowej” przy ul. Klonowej 40 lokal 4U. Ze szczepień skorzystały 223 dziewczęta zamieszkałe w Suwałkach, przy czym dla 65 z nich były to szczepienia bezpłatne, w całości opłacone z budżetu miejskiego.

Radni wyrazili też zgodę na korektę na wniosek Fabryki Mebli „Forte” S.A. granic gruntów, które mają być objęte Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. „Forte” zamierza wybudować hale produkcyjne na powierzchni ponad 9 ha. Na wniosek prezydenta Cz. Renkiewicza Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu suwalskiej policji 100 tys. złotych na zorganizowanie dodatkowych patroli policyjnych, które będą czuwały nad bezpieczeństwem suwalczan.

Zapytania i interpelacje zgłosili w kolejności radni: Jacek Juszkiewicz, Irena Schabieńska, Karol Korneluk, Józef Murawko i Anna Ruszewska. Na ich pytania odpowiedział prezydent Czesław Renkiewicz. Natomiast na pytanie radnego G. Gorlo prezydent Suwałk odpowie na piśmie, ze względu na nieobecność radnego w czasie udzielania odpowiedzi.