Prezydent Suwałk z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Suwałk z wotum zaufania i absolutorium

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę (29 czerwca) Radni Rady Miejskiej tradycyjnie jak co roku rozpatrywali wniosek o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Suwałk za wykonanie budżetu miasta w ubiegłym roku. Odbyło się również głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania, które poprzedzone jest debatą nad raportem o stanie miasta.

 Ubiegły rok był trudny. Próbowaliśmy się przestawić na działanie w czasach pandemii koronawirusa. Życie społeczne i gospodarcze powoli wracało do normy dzięki szczepionkom, a my musieliśmy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Zrealizowaliśmy możliwe do wykonania inwestycje pozyskując środki finansowe dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa podlaskiego ale także kontaktom z przedstawicielami naszego parlamentu  – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta  Suwałk, który przypomniał jakie działania zrealizowało Miasto.

Raport o stanie miasta za 2021r. to ponad 200-stronicowa publikacja, która w kompleksowy, usystematyzowany i przejrzysty sposób pokazuje najważniejsze dziedziny życia Suwałk: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec 2021 roku. Raport dostarcza wiedzy na temat stanu naszego miasta. Z dokumentem można zapoznać się w BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Radni podjęli decyzję o udzieleniu Prezydentowi Miasta Suwałk wotum zaufania. „Za” głosowali Radni klubów Łączą nas Suwałki, Koalicji Obywatelskiej oraz Mieszkańcy Suwałk. „Przeciw” byli Radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Po głosowaniu nad wotum zaufania Wiesław Stelmach przedstawił Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2021 rok. Po tej prezentacji oraz po  debacie Radni podjęli decyzję o udzieleniu Prezydentowi Suwałk absolutorium. „Za” głosowali Radni klubów Łączą nas Suwałki oraz Koalicji Obywatelskiej, a także  Mieszkańcy Suwałk. „Przeciw” byli Radni z Prawa i Sprawiedliwości.

 Dziękuję za słowa uznania ale i uwagi. Jestem zawsze otwarty na dyskusję i debatę z Państwem, a przede wszystkim na współpracę, którą deklaruję zw swojej strony  – podsumował Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.

Top