Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości:

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022r.) wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 241/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 01 czerwca 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja.

151/2022

Top