O partnerskiej inicjatywie technoparków z północno-wschodniej Polski, polegającej na utworzeniu platformy wsparcia innowacyjnych pomysłów na biznes i przygotowaniach do pilotażowego konkursu, rozmawiali wczoraj prezydenci: Białegostoku, Suwałk, Łomży i Olsztyna.
Kluczowym punktem agendy wczorajszego spotkania w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym była dyskusja na temat roli jednostek samorządu terytorialnego w budowie wspólnego ekosystemu innowacji. Prezydenci miast północno-wschodniej Polski, których technoparki pracują nad przygotowaniem programu akceleracji innowacyjnych pomysłów na biznes, rozmawiali o realnych możliwościach wsparcia młodych osób mających pomysł na innowacyjny startup.
Spotkanie prezydentów, które było wyrazem poparcia dla przedsięwzięcia i realnego zaangażowania w tę inicjatywę, stanowi istotny krok w pracach nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie pilotażowego projektu do Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Konkurs, już jesienią uruchomić ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Największą wartością przedsięwzięcia, które przygotowujemy, oprócz zapewnienia młodym, przedsiębiorczym osobom możliwości spełnienia swojego biznesowego marzenia tu, na miejscu, w Polsce Północno-Wschodniej, będzie zbudowanie dobrych relacji z innymi instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, funduszami kapitałowymi, aniołami biznesu, doświadczonymi przedsiębiorcami, inicjatywami startupowymi. Pomoże to budować klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to program akceleracyjny ukierunkowany na wsparcie osób posiadających innowacyjne pomysły na biznes, które po otrzymanym doradztwie, mentoringu i szkoleniach będą posiadały produkt lub usługę gotową do wdrożenia na rynku. Uczestnicy otrzymają indywidualny program rozwoju pomysłu składający się z usług podstawowych oraz specjalistycznych, a ich mentorami zostaną doświadczeni przedsiębiorcy, aniołowie biznesu, inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt.