Gotowy jest już pomnik Aleksandry Piłsudskiej, który zgodnie z decyzją Rady Miejskiej stanie w Suwałkach. W piątek (13 października) odbyła się jego symboliczna prezentacja, w miejscu w którym zostanie ustawiony. Będzie to pierwszy w kraju pomnik pochodzącej z Suwałk żony Marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Dziś spotykamy się by symbolicznie zaprezentować pomnik. Przed nami jeszcze prace formalne, które muszą zostać spełnione. Również będziemy musieli przebudować teren wokół pomnika zgodnie z powstałą koncepcją. Cieszę się, że taki pomnik stanie w Suwałkach i dziękuję inicjatorom tego przedsięwzięcia oraz fundacji, która to sfinansowała – powiedział podczas spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

2023 został ogłoszony zarówno przez Sejm, jak i Radę Miejską Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, jednej z dwóch, obok Marii Konopnickiej, najbardziej znanych i wybitnych suwalczanek. Z inicjatywą budowy pomnika wystąpił do samorządu Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Ziemi Suwalskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. Wszyscy Radni byli za, a po dyskusji co do lokalizacji, wybrano pas drogowy ul. ks. K. Hamerszmita przy skrzyżowaniu z ul. A. Mickiewicza obok parkingu zlokalizowanego naprzeciwko I Liceum Ogólnokształcącego.

Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska należała do Organizacji Bojowej PPS. Służyła w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Bojowej. Jako Marszałkowa była kobietą czynu, prowadzącą bogatą działalność społeczną i charytatywną na rzecz sierot wojskowych, osób bezdomnych, biednej młodzieży oraz kombatantów. Walczyła ponadto o równouprawnienia kobiet. Będąc poza rodzinnym miastem, w okresie międzywojennym nie zerwała związków z Suwałkami, wspierając m.in. lokalne inicjatywy władz w zakresie oświaty. Zaangażowała się między innymi we wspieranie budowy gmachu szkolnego, gdzie znalazły siedzibę szkoły powszechne: Nr 1 i Nr 2. Od 1934 r. Szkoła Podstawowa nr 2 nosi jej imię. W 1935 r. A. Piłsudska została uhonorowana tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”, zaś 12 grudnia 1937 r. w 55. urodziny, władze Suwałk umieściły tablicę na jej rodzinnym domu przy ul. Krzywej (aktualnie W. Gałaja 47). Po zburzeniu domu dokonano powtórnego odsłonięcia tej tablicy w dniu 11 listopada 1990 r. Przed trzema laty Rada Miejska nadała nowej ulicy łączącej Sportową z ul. Utrata imię Aleksandry Piłsudskiej. Na ścianie SP 2 pojawił się mural przedstawiający Aleksandra i Józefa Piłsudskich.