Pracownicy suwalskiego MOPR na medal

Pracownicy suwalskiego MOPR na medal

Medale Prezydenta Polski za długoletnia służbę wręczył we wtorek (23 lutego)  pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Te medale mieli otrzymać w listopadzie ubiegłego roku w czasie obchodów 30-lecia MOPR-u. Niestety plany popsuła pandemia koronawirusa. W spotkaniu wziął udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z zastępcą Romanem Rynkowskim.

Złoty medal otrzymał Aleksander Jarosław Łozowski, srebrny Ewa Kaplińska, brązowy Anna Hofman i Małgorzata Żmojda.  Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Polski  za działalność społeczną za wkład w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej wyróżnieni zostali Krystyna Kadysz, Krystyna Kotowicz oraz Krystyna i Andrzej Smykowscy.  Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały panie Marzena Rubin i Jolanta Chilińska.

Wydarzenie było też promocją rodzin zastępczych. MOPR od kilku lat boryka się z problemem braku osób, które podjęłyby się opieki nad dziećmi. Wyróżnieni Krystyna i Andrzej Smykowscy  od kilku lat prowadzą rodzinny dom dziecka dla siedmiorga dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Ponadto mają trójkę swoich dzieci.

Top