Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk odebrał wczoraj nagrodę za zajęcie II miejsca w IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Załodze”. Organizatorem konkursu była Rada OPZZ województwa podlaskiego.

Nagrody przyznano w kategorii administracja, edukacja i usługi publiczne oraz 3 w kategoriach zatrudnienia: do 200 pracowników, powyżej 200 pracowników oraz powyżej 500 pracowników.

Ustanowiony przez Stowarzyszenie Pracodawca Przyjazny Załodze certyfikat jest wyjątkowym wyróżnieniem. Poszanowanie praw pracowniczych jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Ustanowione przez państwo polskie w tym zakresie przepisy prawne mają na celu nie tylko ukształtowanie właściwych stosunków pracy, ale także wskazanie kierunków poszukiwania społecznego konsensusu.

W kategorii administracja, edukacja i usługi publiczne dwa pierwsze miejsca ex aequo zajęli: prof. dr hab. inż. Lech Dzienis Rektor Politechniki Białostockiej oraz Andrzej Koc Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem.        

II miejsce zajął Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Kapituła konkursu przyznała to wyróżnienie Prezydentowi Suwałk za wybitne osiągnięcia w sferze przestrzegania prawa pracy, ochrony stosunku pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy, stosowanie rozwiązań innowacyjnych i organizacyjnych pozwalających pracownikom na godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia oraz za wspieranie akcji charytatywnych.

III miejsce w kategorii administracja, edukacja i usługi publiczne przyznano Sławomirowi Jerzemu Snarskiem- Staroście Powiatowemu w Bielsku Podlaskim.