Praca w Urzędzie Miejskim

Praca w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji proszone są o składanie dokumentów w rekrutacji do 12 grudnia 2022 r.

Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiadać będzie za szeroko rozumianą ochronę środowiska ale także nadzór nad spółkami komunalnymi Miasta Suwałki. Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Top