Praca w Urzędzie Miejskim

Praca w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Suwałkach ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji proszone są o składanie dokumentów w rekrutacji do 14 marca 2023 r.

Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiadać będzie za nadzór nad spółkami komunalnymi Miasta Suwałki. Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Top