Powstało EUWT Nemunas-Niemen

Powstało EUWT Nemunas-Niemen

Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach oraz samorząd litewskiego Alytusa 10 marca w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym podpisały konwencję o utworzeniu pierwszego na polskiej granicy wschodniej i na pograniczu polsko – litewskim Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Nemunas-Niemen. Jego celem jest wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Jeszcze przed podpisaniem aktu założycielskiego, Euroregion Niemen i Alytus złożyły już wcześniej wnioski do Komisji Europejskiej i Europejskiej Organizacji Odbudowy Rozwoju Gospodarczego. Celem wspólnej pracy jest przygotowanie rozwiązań, które będą funkcjonować ponad granicami. Obszary określone jako kluczowe to energetyka, zdrowie, sprawy społeczne i bezpieczeństwo żywieniowe. Założyciele EUWT  zapowiadają kolejne projekty do programu Interreg Polska-Litwa dotyczące szeroko rozumianej współpracy w zakresie promocji regionu i rozwoju turystycznego. Pierwszym przewodniczącym Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej został Cezary Cieślukowski, a wiceprzewodniczącym mer Alytusa Nerijus Cesiulis.

Top