Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Robert Żyliński, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisali porozumienie pomiędzy Miastem Suwałki, a SSSE na mocy, którego zostanie wybudowana utwardzona droga w południowej części Suwałk.

W podpisaniu porozumienia wzięli też udział Wiesław Stelmach, Skarbnik Miasta oraz Zbigniew Góralczyk, wiceprezes SSSE.

Porozumienie dotyczy budowy fragmentu ul. Turkusowej. SSSE przekazała Miastu Suwałki grunty pod budowę drogi oraz dokumentację techniczną. Dzięki temu Miasto zobowiązało się sfinansować budowę fragmentu. ul. Turkusowej do końca września 2016 roku.

Porozumienie pozwoli między innymi na lepszy dojazd do nowopowstałej fabryki firmy Padma 3.0. Z drugiej strony wpłynie również na komfort jazdy mieszkańców wsi Dubowo, którzy korzystali z tego odcinka drogi.