Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z rozbudową ul. E. Plater, ul. gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w Suwałkach, od 3.04. ponownie zostanie wyłączona z ruchu ul. Bulwarowa (na odcinku od Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej do skrzyżowania z ul. Zacisze), z możliwością dojazdu do posesji oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Objazd odbywać się będzie ulicami: gen. W. Sikorskiego – T. Kościuszki – M. Reja.

ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz przeprasza za utrudnienia.

źrodło: ZDiZ Suwałki