W czwartek (20 czerwca) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał wspólnie z władzami województwa podlaskiego porozumienie w sprawie utworzenia dedykowanego funduszu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk. Do Miasta i Gminy Suwałk trafi w sumie 30 800 000 Euro.

Oprócz Suwałk swoje umowy podpisały również Białystok i Łomża. W sumie te 3 regiony otrzymają 195 000 000 Euro.

– Te prawie 200 milionów Euro to będą inwestycje w tereny zielone, odnawialne źródła energii czy politykę senioralną. Możliwości współpracy między samorządami są istotne, a dzięki tym środkom ta współpraca będzie jeszcze większa – powiedział Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Pieniądze pochodzą z programu Fundusze dla Podlaskiego 2021 – 2027.

– Cieszę się z podpisanego porozumienia i utworzenia obszaru funkcjonalnego dla Miasta i Gminy Suwałki. Łącznie zamieszkuje ten obszar 76 tysięcy osób. Z gminą współpracuje nam się bardzo dobrze. Te pieniądze to będzie dodatkowy impuls do rozwoju naszych małych ojczyzn – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Będziemy inwestować w projekty związane z szeroko rozumianym smart city ale też infrastruktura zielona i niebieska, a także oświata. Powstanie Centrum Integracji Senioralnej i Rodzinny Dom Dziecka. Doposażymy nasze instytucje kulturalne oraz zrealizujemy projekt związany z elektromobilnością – mówił Prezydent Suwałk.