Pomogą osobom z niepełnosprawnością

Pomogą osobom z niepełnosprawnością

Suwalski samorząd miejski chce zrealizować wart blisko 600 000 zł projekt, który poprawi dostęp osób z niepełnosprawnością do budynków: Zespołu Szkół nr 6 oraz Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza. Na ten cel władze Suwałk pozyskały 250 000 zł z programu „Dostępność Plus”.
W Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego planuje się budowę wewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego oraz wykonanie wewnętrznego podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Winda zostanie zlokalizowana w północnym skrzydle obiektu szkoły.
– W Zespole Szkół nr 6 kontynuujemy działania rozpoczęte w ubiegłym roku. Placówkę wyposażyliśmy już w jedną windę. Sukcesywnie każdego roku przeprowadzamy prace, które dostosowują starsze budynki naszych placówek oświatowych do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. W latach ubiegłych takie prace wykonano między innymi w Szkołach Podstawowych nr 2 i 4 – przypomina prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Z kolei w Urzędzie Miejskim zostaną zakupione urządzenia oraz oznaczenia ułatwiające obsługę interesantów. Będzie to polegało na montażu na schodach oznaczeń kontrastowych, planów tyflograficznych, pól uwagi oraz bezpiecznej ewakuacji z budynku poprzez zakup krzesła ewakuacyjnego. Kupione będą także takie urządzenia jak lupa elektroniczna i urządzenie lektorskie.

Top