Półwiecze II LO. Galeria zdjęć

Półwiecze II LO. Galeria zdjęć

Były życzenia, gratulacje, upominki i wspomnienia. A wszystko to miało miejsce w dniu jubileuszu 50-lecia suwalskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zygmunta Podhorskiego. W środę 15 czerwca wspólnota szkoły obchodziła półwiecze swojego funkcjonowania. W uroczystej akademii uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i rodzice oraz przedstawiciele duchowieństwa, administracji państwowej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz instytucji i zakładów pracy. W jubileuszu uczestniczyli m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski i Kurator Oświaty w Białymstoku Beata Pietruszka oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jego zastępca Roman Rynkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi: Anną Ruszewską, Jarosławem Schabieńskim i Karolem Kornelukiem.

Uroczystość otworzył Romuald Borkowski, dyrektor II LO, który przypomniał historię szkoły, której tak znaczną część wypełnił czas w którym zarządzał placówką:

– Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy piastują ważne i odpowiedzialne funkcje w mieście i kraju, ale także z pozostałych, którzy pracują uczciwie i odpowiedzialnie. Radzi jesteśmy, że wszyscy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Szkoła rozwija się dobrze. W naborze na następny rok mamy dwa razy więcej chętnych niż miejsc. Cieszę się z minionego okresu, a zarazem smucę, że kończę już swoja karierę nauczycielską i dyrektorską. Dziękuję wszystkim z którymi miałem okazję współpracować.

Jubileuszowe życzenia oraz czek na rozwój Szkoły przekazał Prezydent Miasta Suwałk:

– Życzę by szkoła rozwijała się z pożytkiem dla uczniów, rodziców i miasta. Cieszymy się, że mamy tylu absolwentów, którzy są ambasadorami tej szkoły ale także Suwałk – powiedział Cz. Renkiewicz. Dziękuję i gratuluję dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, którzy w ciągu minionych 50 lat w tej szkole pracowali i ją rozwijali tak, że dzisiaj możemy cieszyć się z owoców tego wysiłku – powiedział Cz. Renkiewicz.

Swoje związki ze Szkołą przypomniał poseł Jarosław Zieliński w liście, który został odczytany przez małżonkę :

– To w niej rozpoczynałem w 1986 roku swoją pierwszą (ale z powodów politycznych krótką) pracę zawodową. Na początku lat 90-tych pełniąc funkcję Kuratora Oświaty w Suwałkach nadałem II LO imię Gen. Zygmunta Podhorskiego i powołałem Pana Romualda Borkowskiego na dyrektora Szkoły, który tę funkcję pełni do dziś. Pod Jego kierownictwem Szkoła dynamicznie się rozwija, poprawia warunki i jakość kształcenia oraz odnosi wiele sukcesów.

II LO powstało w 1972 roku. Szkoła od wielu lat rozwija pasje uczniów, organizując koła i kluby zainteresowań czy prowadząc klub strzelecki. W placówce działa laboratorium astronomiczne i od lat funkcjonuje szkolny kabaret i radio. Uczniowie odnoszą znaczące sportowe sukcesy, a chór szkolny Cantilena święcił triumfy podczas przeglądów i festiwali muzycznych. Przez 50 lat funkcjonowania szkołę ukończyło ponad 6,5 tys. absolwentów. Niektórzy z nich po latach wrócili do placówki już jako nauczyciele, zaś wielu innych to dzisiaj znakomici lekarze, inżynierowie czy architekci. Romuald Borkowski po wielu latach pracy odchodzi na emeryturę. 1 września stanowisko dyrektora II LO obejmie Wioletta Kulbacka nauczycielka tej Szkoły.

 

Top