Półwiecze II LO

Półwiecze II LO

Były życzenia, gratulacje, upominki i wspomnienia. A wszystko to z okazji jubileuszu 50-lecia suwalskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego. 15 czerwca nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, białostocki kurator oświaty Beata Pietruszka oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jego zastępca Roman Rynkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi: Anną Ruszewską, Jarosławem Schabieńskim i Karolem Kornelukiem obchodzili półwiecze działalności II LO.

– Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy piastują ważne i odpowiedzialne funkcje w mieście i kraju, ale także z pozostałych, którzy pracują uczciwie i odpowiedzialnie. Radzi jesteśmy, że wszyscy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Szkoła rozwija się dobrze. W naborze na następny rok mamy dwa razy więcej chętnych niż miejsc. Cieszę się z minionego okresu, a zarazem smucę, że kończę już swoją karierę nauczycielską i dyrektorską. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować – powiedział dyrektor II LO Romuald Borkowski.

– Dziękuję i gratuluję dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, którzy w ciągu minionych 50 lat w tej szkole pracowali i ją rozwijali tak, że dzisiaj możemy cieszyć się z owoców tego wysiłku – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

W ciągu 50 lat suwalskie II LO ukończyło ponad 6,5 tys. absolwentów. Jego pierwszym dyrektorem był Roman Kuczyński. W 1977 r. II LO weszło w skład Zespołu Szkół nr 2. Przez lata zmianie ulegały szkoły wchodzące w jego skład m.in. Studium Wychowania Przedszkolnego, Medyczne Studium Zawodowe, Technikum Zawodowe, Liceum Ekonomiczne, Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego, ale II LO było zawsze trzonem Zespołu. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

• II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego przy ul. T. Kościuszki 36/38
• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego, która mieści się przy ul. ks. K. Hamerszmita 11.

II LO cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych. W tym roku na 140 miejsc jest 232 kandydatów. Szkoła ma własną salę sportową, obserwatorium astronomiczne, pracownie komputerowe, nowoczesną bibliotekę. Działa wiele kół zainteresowań. W czasie przerw na korytarzu szkolnym słychać radiowęzeł. 1 września stanowisko dyrektora II LO obejmie Wioletta Kulbacka nauczycielka tej szkoły.

Top