Policzyli ptaki na Wigrach

Policzyli ptaki na Wigrach

Jak poinformowano na stronie Wigierskiego Parku Narodowego na jeziorze Wigry żyje ponad 1900 ptaków z 24 gatunków. Zdecydowanie dominują mewy, stanowiąc ponad 30% wszystkich odnotowanych ptaków. 22 sierpnia odbyły się kolejne liczenia ptaków na jeziorze Wigry.

Na jeziorze przebywało 307 mew srebrzystych, 300 śmieszek, 40 mew białogłowych oraz 9 pospolitych. Dużą część mew stanowiły ptaki w szatach młodocianych. Mewy najczęściej towarzyszyły kormoranom, których tym razem było 565. Liczebność krzyżówki wynosiła 130 osobników. Nieliczna okazała się łyska – 156 ptaków. Było wyjątkowo mało, bo tylko 114 perkozów dwuczubych. Liczebność tego gatunku w poprzednich latach sierpniu wynosiła najczęściej ok. 400-600 osobników. Zaskakująco nieliczny okazał się również gągoł – zaledwie 16 osobników. Na jeziorze przebywało łącznie 86 łabędzi niemych oraz 49 nurogęsi, 3 czaple siwe i tylko jedna czapla biała. Zaobserwowano 4 czatujące lub polujące bieliki oraz 2 błotniaki stawowe. Listę ptaków uzupełniły zimorodek, trzciniak, wrona, dymówka, oknówka, brzegówka oraz głowienka.

źródło: Wigierski Park Narodowy – Dorota, Grzegorz, Jerzy Zawadzki, zdjęcie Grzegorz Zawadzki

Top